Nova bases de normativa Europea EUR-Lex

 

Com bé sabeu, el Dret de la Unió Europea és part integral del nostre ordenament jurídic i les seves normes són presents en gairebé tots els àmbits del Dret. Cada vegada hi ha més matèries en què la legislació europea ha adoptat mesures vinculants per als estats o els ciutadans, com per exemple en la protecció dels usuaris i consumidors. Doncs bé. Us informem que EUR-Lex és un servei que es pot trobar al web oficial de la Unió, europa.eu, i posa a disposició dels internautes, de forma gratuïta, els textos legals de la Unió Europea.

 

 

 

EUR-Lex substitueix l'anterior servei, CELEX, i possibilita l'accés directe a la legislació de la Unió Europea. S'hi pot consultar el Diari Oficial de la Unió Europea i inclou els tractats, la legislació, la jurisprudència i les propostes de llei de la Unió. Disposa d'una funció de cerca exhaustiva

Es tracta doncs, d'una base de dades especialitzada per a juristes que permet consultar fàcilment en tots els idiomes oficials de la Unió:

- El Diari Oficial de Unió Europea,
- La jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE,
- Normativa de la UE: Tractats, Reglaments i directives
- Normativa nacional dels països membres (NLEX)

Aquesta eina permet als usuaris registrar-se gratuïtament per tal de poder optimitzar les cerques: guardar resultats, traduir directives i sentències, crear fonts RSS, etc.

Accés a la base de dades EUR-Lex :
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es

Atentament,

Ramon Ignasi Palau, Comissió de Comunicació