ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Portal de la transparència

 

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers

Memòria i pressupostos

L'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Granollers publica memòria anual en la qual es recullen totes les activitats realitzades per les diferents comissions que el componen així com les principals magnituds dels seus pressupostos.

Estructura

Organigrama:

L'organització del treball del nostre Col•legi -tant a nivell polític com tècnic- respon a criteris d'efectivitat i eficiència i d'atenció als serveis que oferim als col•legiats i als ciutadans.
Membres de la Junta de Govern:

Membres de la Junta de Govern:

Degà: Josep Medina i Padial
Vicedegà: Jesús Santos i Aparicio
Tresorer: Ramon Ignasi Palau de la Nogal
Secretària: Àngels Sánchez Vioque
Vocals: Ignacio José Serrano Sánchez, Magdalena Pérez Beneroso, Sílvia Rodríguez Barberillo, María del Carmen Martínez Hinarejos, Joan Martínez García i Antoni Font Martínez.

> Ampliar información sobre les funcions dels membres de Junta

Funcions:

El Col•legi d'Advocats defensa activament els drets i interessos professionals dels advocats, exerceix la representació exclusiva dels seus professionals, ofereix formació permanent i exerceix el control deontològic i l'aplicació del règim disciplinari en garantia de la societat. Entre les múltiples funcions del Col•legi cal destacar:

• Ordenar l'activitat professional dels col•legiats, vetllant per la formació, l'ètica i la dignitat professionals i pel respecte degut als drets dels particulars. Exercir la facultat disciplinària en l'ordre professional i col•legial.
• Elaborar els seus Estatuts particulars i les modificacions dels mateixos, sotmetent-los a l'aprovació del Consell General de l'Advocacia.
• Representar la professió en el seu àmbit territorial, amb legitimació per ser part en litigis que afectin els drets i interessos professionals.
• Organitzar i gestionar els serveis d'assistència jurídica gratuïta i quants d'assistència i orientació jurídica puguin crear estatutàriament.
• Informar, en el seu àmbit de competència, en quants projectes o iniciatives de les Corts Generals, Govern o d'òrgans legislatius o executius autonòmics.
• Col•laborar amb el poder judicial i poders públics mitjançant la realització d'estudis o emissió d'informes.
• Participar en l'elaboració dels plans d'estudis, informar de les normes d'organització dels centres docents corresponents a la professió. Crear, mantenir i proposar al Consell General de l'Advocacia Espanyola l'homologació d'escoles de Pràctica Jurídica.
• Organitzar i promoure activitats i serveis comuns d'interès per als col•legiats, de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial, de previsió i altres anàlegs.
• Adoptar les mesures conduents a evitar i perseguir l' intrusisme professional.
• Procurar l'harmonia i col•laboració entre els col•legiats i impedir la competència deslleial entre ells.
• Resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en relació amb l'actuació professional dels col•legiats i la percepció dels seus honoraris, mitjançant laude al qual prèviament se sotmeten de manera expressa les parts interessades.
• Informar i dictaminar sobre honoraris professionals.

Estatuts i Codi Deontològic

L'Estatut General de l'Advocacia, l'Estatut Col•legial i el Codi Deontològic són les normes que regulen l'exercici i la deontologia de la professió d'advocat. Aquests textos configuren l'advocacia com una professió lliure i independent que presta un servei a la societat en interès públic i que s'exerceix en règim de lliure i lleial competència.

Convenis

 PARTS  OBJECTE ANY DURADA  MODIFICACIONS  OBLIGATS  OBLIGACIONS ECONÒMIQUES DOCUMENT

 ICAVOR / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 Servei d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge (SIDH) 2014  Un any prorrogable  N/A ICAVOR / DIPUTACIÓ DE BARCELONA  10.899,84€  Descarregar

 Subvencions

PARTS IMPORT ANY OBJECTIU BENEFICIARI DOCUMENT

ICAVOR/ Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

 60.604,77€  2012 Conveni pel Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)  ICAVOR - Advocats SOJ  Descarregar
ICAVOR/ Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya  60.604,77€  2013  Prorroga del conveni pel Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) ICAVOR - Advocats SOJ  Descarregar

Retribucions

Al Col·legi d'Advocats de Granollers no existeixen alts càrrecs, sinó òrgans rectors: Junta de Govern. Pertànyer a aquests òrgans rectors no està retribuït.

Informació estadística

Observatori de Justícia Gratuïta

Els informes de l'Observatori de la Justícia Gratuïta està consolidat en el món jurídic com el referent documental per tenir un coneixement fidel del Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d'Ofici a Espanya i desglossat per comunitats autònomes.

Accedir a a la informació referent a l' Observatori de Justícia Gratuïta

Baròmetres

L'Advocacia Espanyola posa a disposició dels ciutadans els estudis periòdics, denominats Baròmetres, pels quals es mesura l'opinió dels advocats (baròmetre intern) i de la societat (baròmetre extern) sobre la situació de l'Advocacia, la Justícia i altres assumptes relacionats.

Accedir als Baròmetres

Estadístiques de Queixes i Reclamacions

Accedir a la memòria anual del CGAE.

 

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H