Registre administradors concursals

Requisits: 

1.- Ser advocat en exercici amb cinc anys d'experiència professional efectiva en l'exercici de l'advocacia, i haver acreditat formació especialitzada en dret concursal.
2.- Ser una societat professional integrada almenys per un advocat en exercici i un economista, titulat mercantil o auditor de comptes, i garantir la deguda independència i dedicació en el desenvolupament de les funcions d'Administració Concursal. En aquest cas, l'advocat, que representarà a la societat en l'exercici del càrrec, haurà d'acreditar cinc anys d'experiència professional efectiva en l'exercici de l'advocacia i acreditar formació especialitzada en dret concursal.

En el moment de sol•licitar la seva inclusió en les llistes, tant els advocats/des com les societats professionals, hauran de manifestar el següent:

1. La seva disponibilitat per al desenvolupament de la funció d'Administrador Concursal.
2. La seva formació en matèria concursal. I, en tot cas, el seu compromís de continuïtat en la formació en aquesta matèria.

Tant les persones físiques com les jurídiques (les persones implicades) podran sol•licitar que s'inclogui en la llista la seva experiència com a Administradors Concursals o auxiliars delegats en altres concursos, així com d'altres coneixements o formació especials que puguin ser rellevants als efectes de la seva funció.

Descarregar sol·licitud de Registre administradors concursals [xls 814 kb]

Podeu consultar  el  llista d'Administradors Concursals mitjançant la web de l'ICAB  [dades dels administradors, formació i currículum] Accés: http://www.icab.cat/serveiCercaAdministradorsConcursals [Consultat el 14/01/2014]