Sentència: Responsabilitat civil contractual: Existència del dany i conducta negligent en la prestació dels serveis d'assessoria fiscal i jurídica

Sentència del Tribunal Suprem sala del Civil sobre Responsabilitat civil contractual en arrendaments de serveis.  Existència del dany i conducta negligent en la prestació dels serveis d'assessoria fiscal i jurídica. 

 

 

Órgan: Tribunal Suprem. Sala del Civil
Data: 11 de març de 2016
Secció: 1
Núm. de Recurs: 2209/2013
Núm. de Resolució: 153/2016
Procedimient: CIVIL
Ponent: IGNACIO SANCHO GARGALLO
Tipus de Resolució: Sentència

Resum: Sentència del Tribunal Suprem sala del Civil sobre Responsabilitat civil contractual en arrendaments de serveis.  Existència del dany i conducta negligent en la prestació dels serveis d'assessoria fiscal i jurídica. A l'efecte de l'acció de responsabilitat civil contractual ex art. 1101 CC. Ha d'existir una relació de causalitat entre el servei prestat de forma negligent i el dany objecte d'indemnització.

 

Descarregar sentència [pdf 65kb]