Modificacions dels Estatus de la comunitat de propietaris en el que es prohibeixen activitats de negocis molestes per als veïns

 

Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona sobre les modificacions dels Estatus de la comunitat de propietaris en el que es prohibeixen activitats de negocis molestes per als veïns. 

 

RESUM: Totes les activitats que es prohibeixen en l'acord són activitats negocis potencialment molestes per als veïns per les immissions que puguin produir (sorolls, fums, olors), o per l'ús massiu d'elements comuns que poden comportar; o, fins i tot, perilloses, pel risc d'incendi dels materials que es puguin emmagatzemar. La ?nalidad que s'evidencia amb la seva prohibició és protegir l'interès de la comunitat salvaguardant la convivència pací?ca, i evitant molèsties i potencials riscos per als habitants de l'immoble.

 

Id Cendoj: 08019370012019100508
Audiencia Provincial de Barcelona
Secció: 1
Data 30/09/2019
Núm.  de Recurs: 817/2018
Núm. de Resolució: 538/2019
Procedimient: Recurso de apel·lació
Ponent: AMELIA MATEO MARCO