Modificació criteris de restricció temporal de viatges a tercers països per motius COVID19

 

Publicat en el BOE d'avui, l'ordre que modifica els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons de salut pública derivades del COVID-19.

 

Orden INT/578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.(BOE núm. 180, de 30 de juny de 2020) + Accediu al text