Publicat en el BOE la derogació per acomiadament per falta d'assistència al treball

 

Publicat en el BOE d'avui, la Llei  que  deroga l'acomiadament per acumulació de baixes mèdiques, si bé aquesta mesura està en vigor des de fa ja més de tres mesos.

 

 

Accediu al text de la  Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. (BOE núm. 194 16 de juliol de 2020)