Modificació de l'article 324 de llei d'Enjudiciament Criminal

 

Publicat en el BOE d'avui, la llei que modifica l'article 324 de la llei d'Enjudiciament Criminal. 

+ Accedeix a la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.(BOE núm. 204  de 28 de juliol de 2020)