Noves mesures socials i sanitàries COVID-19 a Catalunya

 

Publicat en el DOGC d'avui, noves mesures socials i sanitàries COVID-19.

+ Accedeix al DECRET LLEI 35/2020, de 20 d'octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. (DOGC 8252 de 22 d'octubre de 2020)