Publicat el RD que modifica el Reglament General de Conductors

 

 

Publicat en el BOE d'avui 11 de novembre de 2020, el Real Decret que modifica el Reglament General de Conductors. 

 

 

+ Accedir al text complert Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el  Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009,  de 8 de mayo. (BOE núm 297 de 11 de novembre de 2020)