Publicat en el DOGC 14 de novembre la pròrroga de les mesures COVID19

 

El passat dissabte 14 de novembre, es va publicar en el DOGC la pròrroga de les mesures COVID19.

 

 

+ Accedeix al text complert de la RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.(DOGC núm. 8271 de 14 de novembre de 2020)