Publicat en el BOE: mesures urgents de suport a la solvència empresarial

 El RDL incideix en el suport a la solvència de les empreses davant la prolongació dels efectes de la crisi derivada de la COVID, mitjançant l'adopció de mesures en l'àmbit financer, societari i concursal.

 

 

+ Accedir al text complert del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria (BOE núm. 303 de 18 de novembre de 2020)

Article relacionat: Solvencia empresarial: medidas urgentes de apoyo ante la COVID [Accés zona privada]