Publicada la nova Llei orgànica 8/2021 de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència.

 

 

Publicat en el BOE del dissabte 5 de juny, Llei Orgànica 8/2021,  de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència.

 

+ Accedeix al text complert a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (BOE núm. 134, de 5 de juny de 2021)