RDL 27/21 por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación

Publicat en el BOE del 24 de novembre, el Real-Decret-Llei 27/2021 que prorroga les mesures econònimques per la recuperació.

 

 

+ Accedeix al text complert del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación.(BOE núm. 241 24 de novembre) [Consultat accés el 24 de novembre de 2021]