Modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya en relació amb la violència vicària.

 

Publicat en el DOGC del dia 2 de deembre el nou DECRET LLEI 26/2021, de 30 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya en relació amb la violència vicària.

 

 

+ Accedeix al text complert: DECRET LLEI 26/2021, de 30 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya en relació amb la violència vicària. (DOGC núm. 8556, 2 de diciembre 2021). [Accés consultat el 3 de desembre de 2021]