Novetat: Real Decret 1150/2021 d'Estratègia de Seguretat Nacional

L'últim dia de l'any 2021 el BOE ha publicat una normativa important, el Real Decret 1150/2021 d'Estratègia de Seguretat Nacional, destaca: un major control de la informació i la possiblitat que tindrà l'Estat en posar a la seva disposició béns estratègics en situacions d'emergència, ordenació dels fluxos migratoris, creació de l'Agència Espacial Espanyola, etc.

 

 

+ Accedeix al text complert del Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 (BOE núm. 314 de 31 de desembre de 2021)