Paràmetres de configuració Correu Office365

 

 

Paràmetres de configuració del correu ICAVOR Office365:

Es recomana confirguració  EXCHANGE

 

  

CONFIGURACIÓ IMAP

Servidor de correu entrant: outlook.office365.com
Servidor de correu sortint: smtp.office365.com
Servidor de entrant(IMAP): 993
Servidor de sortint (SMTP): 587
Tipus de conexió xifrada: TLS

CONFIGURACIÓ POP

Servidor de correu entrant: outlook.office365.com
Servidor de correo sortint: smtp.office365.com
Servidor de entrada(pop3):995
Servidor de sortinda(SMTP):587
Tipus de conexió xifrada: TLS
El servidor precisa de una conexió xifrada: SSL