Convocatòria 2 places per cobrir el servei de SOJ Granollers i Mollet del Vallès.

 

Comunicació de la Comissió del Torn d'ofici referent a la convocatòria per cobrir el servei de SOJ Granollers i Mollet del Vallès.

 

 

La Junta de Govern, amb data 14 d'octubre de 2016, ha resolt:

Convocar dues places per atendre el Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) a Granollers i a Mollet en el període comprès entre els mesos de gener a juny de l'any 2017.
La designació per atendre el Servei comporta l'obligatorietat de formar part de la Comissió del torn d'Ofici del Col·legi, assistir a les seves reunions i participar-hi.

REQUISITS:

1. Ésser lletrat/da del torn d'ofici amb una antiguitat mínima de tres anys, i en un mínim de dues àrees.
2. Tenir despatx obert a l'àmbit territorial del Col·legi.
3. Acreditar disposar de pòlissa de RC. ( Aportar darrer rebut)
5. Presentar les instàncies fins a les 13:00 hores del dia 18 de novembre de 2016 a la Secretaria del Col·legi, a la delegació de Mollet del Vallès o a la dels Jutjats de Granollers.
6. El dimarts 22 de novembre a les 09:30 hores a la seu del Col·legi de Granollers a carrer Llevant 2 de Granollers tindrà lloc una prova escrita i, en finalitzar, una entrevista personal amb el Diputat encarregat del Torn d'Ofici.
7. Els candidats/tes escollits seran informats personalment
8. Als candidats/tes escollits se'ls realitzarà un contracte laboral per aquest servei.

COMISSIO DEL TORN D'OFICI
Antoni Font Martínez