Comunicat Torn d'Ofici Social al funcionament del mes d'agost.

Comunicat Torn d'Ofic referent el funcionament del Torn d'Ofici Social durant el mes d'agost.

Amb la finalitat de poder garantir el correcte funcionament del TORN D'OFICI SOCIAL durant el mes d'agost preguem que abans del dia 15 de juliol d'enguany ens comuniqueu mitjançant carta, fax o e-mail si voleu estar adscrits o no a l'ementat torn, tal com estableix l'article 14 del reglament del torn d'ofici. 

Si només podeu estar una part del mes d'agost agrairíem especifiquéssiu les dates en que estareu disponibles (disponibilitat mínima d'una setmana seguida).

Antoni Font Martínez

Diputat del torn d’Ofici