Convocatòria per proveir 1 plaça al servei d'assessorament d'intermediació hipotecaria a la Garriga

 

Convocatòria de concurs de mèrits i capacitats per proveir 1 plaça al servei d'assessorament d'intermediació hipotecaria a la Garriga.

 

 

La Junta de Govern, amb data 3 de novembre de 2017, ha resolt:

Es convoca el procés selectiu per a proveir una plaça de lletrat o lletrada pel Servei d'Assessorament  d'Intermediació Hipotecaria a La Garriga, entre els mesos de gener 2018 a desembre 2018.

La missió del Col·legi d'Advocats és ajudar als ciutadans i ciutadanes en la resolució de conflictes en el pagament o impagament d'hipoteques a les entitats bancàries fent d'intermediari amb la voluntat de fer-los arribar a un acord.

Els dies i horaris per efectuar aquest servei estan per determinar, no obstant això, el servei de lletrat serà de 12 hores mensuals, en franja preferentment de matins, a prestar de gener fins el 31 de desembre del 2018.

L'import a percebre un cop arribi la subvenció és de 35€/hora bruts (retenció -exempt d'IVA).

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
1. Ésser lletrat/da del torn d'ofici amb una antiguitat mínima de CINC anys com a lletrats residents
2. Tenir despatx obert al partit judicial del Col·legi.
3. Estar al corrent de les quotes col·legials.
4. Acreditar estar donat d'alta a la Seguretat Social en el règim especial de treball autònom (RETA) o com a treballador/a autònom/a donat/da d'alta a la Mutua de Previsió Social ( Aportar darrer rebut)
5. Presentar les instàncies fins a les 13:00 hores del dia 13 de novembre de 2017 a la Secretaria del Col·legi, a la delegació de Mollet del Vallès o a la dels Jutjats de Granollers.
6. El dimecres 15 de novembre a les 13:00 hores a la seu del Col·legi de Granollers a carrer Llevant 2 de Granollers tindrà lloc una prova escrita i, en finalitzar, una entrevista personal amb el Diputat encarregat del Torn d'Ofici.


COMISSIO DEL TORN D'OFICI
Antoni Font Martínez