Pagament del Torn d'Ofici

Us comuniquem que en els propers dies es farà el pagament dels següents imports del TOAD:

•51% Abril
•39% Maig