Aclariment en les Justificacions que es presenten Online

 

Us informem que estem enviant correus electrònics amb les incidències de facturació detectades. Preguem que, en tot cas, reviseu les vostres facturacions des de SIGA per tal que les incidències detectades siguin correcte o bé, en cas de no haver rebut cap correu electrònic que verifiqueu l'exactitud de les dades.

 

 

Així mateix, per tal de facilitar la tasca al personal del torn d'ofici en la justificació de les actuacions que esteu presentant on-line, us preguem tingueu present aclariments:

Tal i com us hem informat a circulars anteriors només s'acceptaran els justificants per correu electrònic que reuneixin aquestes característiques per tal de poder gestionar-ho correctament.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

Salutacions cordials

Dolors Salazar Peregrina

Comissió del Torn d'Ofici.