Enquesta sobre l'assistència jurídica gratuïta a Espanya: avaluació ciutadana

 

 

L'avaluació de l'Assistència Jurídica Gratuïta entre les persones que han fet ús d'ella és altament satisfactòria, segons les dades obtingudes per l'enquesta entre ciutadans i usuaris de la Justícia Gratuïta realitzada per al XIV Informe de l'Observatori de Justícia Gratuïta.

 

 

Destaquem que el 80% d'usuaris de Justícia Gratuïta valora positivament l'atenció rebuda pel seu advocat del Torn d'Ofici

Enquesta:

Descarregar document  (pdf 713 kb)