Obres a la Comissaria dels Mossos de Granollers

 

Us comuniquem que per motiu de la realització d'obres de millora a la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Granollers, des del dia 4 al dia 8 de gener els detinguts de Granollers podran ser custodiats a la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Mollet del Vallès. Independentment d'on estiguin custodiats els detinguts les comunicacions es realitzaran a través de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Granollers.

 

 

 

Comissió del Torn d'Ofici