Foment del català en l'Administració de justícia

 

Us adjuntem informació específica per als lletrats i les lletrades adscrits al torn d'ofici envers l'existència del programa de foment del català en l'Administració de justícia i la forma en que us hi podeu inscriure.

 

 

Relació de documents per informar els col·legiats i col·legiades adscrits al torn d'ofici:

1. Document informatiu sobre el funcionament del programa adreçat als lletrats i lletrades. [Descarregar document PDF 269 kb]

2. Conveni de col·laboració entre el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i el Departament de Justícia. [Descarregar document PDF 232 kb]

3. Instrucció de criteris respecte als mòduls als quals s'aplica el referit complement per foment de l'ús del català. [Descarregar document PDF 218 kb]

4. Full d'inscripció al programa de foment del català a l'àmbit de justícia gratuïta. [Descarregar document PDF 145 kb]