Sol·licitud descompte de deutes col·legials dels ingressos meritats a liquidar pel col·legi

Descarregar document [pdf 128kb]