Tutorial justificants online

 

Video tutorial de com enviar els justificants online.

Per tal de generar els pdf i unir-los en un de sòl pots utilitzar diverses aplicacions externes a ICAVOR i CGAE que permeten editar els documents per acreditar intervencions del torn d'ofici com ara https://es.pdf24.org/  o https://www.ilovepdf.com/es 

Has de considerar que sempre és millor una aplicació instal·lada en local que un servei web, llevat que aquest últim s'ofereixin garanties de compliment de la normativa de protecció de dades donat que ets el responsable del tractament de la informació que s'edita a través d'aquests aplicatius i, per tant, convé escollir els mitjans que consideris més convenients per complir la normativa de protecció de dades.

Aquest nou sistema de justificacions s'adequa a allò previst a la Llei 29/2015 que obliga als i les professionals que requereixin de col·legiació obligato'ria a relacionar-se amb el Col·legi com a corporació de dret públic a través de mitjans electrònics. Alhora, el Col·legi té la mateixa obligació amb les administracions públiques amb les quals es relaciona tenint l'obligació de generar tots els llistats, informes, estadístiques, justificacions i documents relacionats en format electrònic per a la seva tramitació online.

Estem segur que aquests avenços suposen una millora en la eficiencia de la gestió dels serveis que t'oferim.