Nova Biblioteca digital del Consejo General de la Abogacía

El Consejo General de la Abogacía han creat un nova plataforma de llibres i revistes electrònics disponible a Internet per a tots els col·legiats exercents o no exercents d'accés gratuït. L'objectiu d'aquesta nova plataforma es recopilar les publicacions digitals de àmbit jurídic disponibles a Internet i centralitzar-los en un sol lloc per facilitar el seu accés i lectura. 

 

Inicialment, es disposa d'un fons de 20.000 llibres, revistes, articles, assajos i altres continguts que engloben les grans àrees del Dret, accessible des de qualsevol dispositiu.

Com accedir-hi?

Cal estar d'alta en el col·legi i registrar-se en el formulari, o accedir amb el certificat digital (només en ordinadors).
https://biblioteca.abogacia.es 

Exemple préstec des de la plataforma: 

Altres serveis de la biblioteca ICAVOR:

Bases de dades online 
Biblioteca online ICAVOR (més de 4000 llibres per préstec online) 
Articles (més de 500 articles accessibles per la zona privada) 
Catàleg biblioteca (més de 4000 llibres, articles, documents online...)