Millores en l'agenda de vídeo conferències amb centres penitenciaris

 

 

Departament de Justícia ha procedit a efectuar millores en l'agenda de funcionament del servei de videoconferències amb centres penitenciaris i de justícia juvenil per mantenir entrevistes amb les persones internes, amb la finalitat d'aprofitar al màxim els recursos disponibles.

 

 

En aquest sentit, ens han informat que:

Els lletrats i lletrades poden procedir a efectuar anul·lació de la cita prèviament reservada fins a les 7:00 del mateix dia en que hagin efectuat reserva d'agenda, marcant al desplegable el motiu de l'anul·lació, si bé és convenient que aquesta anul·lació es porti a terme en el moment en que la causa que la motiva sigui coneguda, amb la finalitat que l'espai reservat quedi disponible per al seu ús per part d'altra company.

En cas que la causa d'anul·lació es doni amb posterioritat a les 7:00 del mateix dia en que estigui prevista la cita, els lletrats i lletrades comunicaran aquesta necessitat d'anular la cita al seu col·legi que, a la vegada ho notificarà al Centre penitenciari, amb la màxima premura, mitjançant trucada al Centre Penitenciari- departament de comunicacions.
En aquest sentit, al mail que es rep on es confirma la reserva de cita, s'incorporarà informació sobre el funcionament de l'anul·lació de reserva. I el dia d'abans de la cita reservada, els lletrats i lletrades rebran un mail recordatori de la cita indicant, també, la possibilitat d'efectuar anul·lació i el sistema que s'ha de seguir.

Aquests canvis estaran operatius el 4 de maig de 2022.