ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Publicat en en BOE el Reial Decret 142/2024, el qual modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Publicat en en BOE d'avui 7 de febrer el Reial Decret 142/2024, el qual modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, té un impacte directe en les retencions i ingressos a compte dels contribuents.

 

 

 

 

Resum: 

El contingut és un Reial decret que modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques amb l'objectiu d'evitar que els treballadors que percebin el salari mínim interprofessional suportin retenció i ingrés a compte. La mesura s'estén a contribuents amb rendiments nets del treball de fins a 19.747,5 euros anuals, els quals veuran reduïdes les seves retencions o ingressos a compte. 

Les tres situacions en les quals pot trobar-se un contribuent són:

1. Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment amb descendents, quan tingui dret a la reducció establerta en l'article 84.2.4t de la Llei d'Impost per a unitats familiars monoparentals.
2. Contribuent casat, i no separat legalment, el cònjuge del qual no obtingui rendes anuals superiors a 1.500 euros, excloses les exemptes.
3. Altres situacions, que inclouen les següents: a) El contribuent casat, i no separat legalment, el cònjuge del qual obtingui rendes superiors a 1.500 euros, excloses les exemptes. b) El contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment, sense descendents o amb descendents al seu càrrec, quan, en aquest últim cas, no tingui dret a la reducció establerta en l'article 84.2.4t de la Llei de l'Impost per donar-se la circumstància de convivència a què es refereix el paràgraf segon d'aquest apartat. c) Els contribuents que no manifestin estar en cap de les situacions 1a i 2a anteriors.

Quina modificació es realitza en el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques?

En el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, s'introdueixen modificacions en matèria de retencions i ingressos a compte mitjançant el Reial decret 142/2024, de 6 de febrer. En concret, es modifica l'apartat 1 de l'article 81, que queda redactat de manera diferent, i es redueix la lletra d) de l'apartat 3 de l'article 83 d'aquest Reglament en vigor a 31 de desembre de 2023. Aquestes modificacions tenen com a objectiu evitar que els treballadors que percebin el salari mínim interprofessional suportin retenció i ingrés a compte i reduir les retencions o ingressos a compte dels contribuents amb rendiments nets del treball de fins a 19.747,5 euros anuals.

Quin quadre estableix l'import anual en funció del nombre de fills i altres descendents i de la situació del contribuent?

El quadre que estableix l'import anual en funció del nombre de fills i altres descendents i de la situació del contribuent es troba en el contingut titulat "superi l'import anual establert en el quadre següent en funció del nombre de fills i altres descendents i de la situació del contribuent" del document BOE-A-2024-2249.pdf. Aquest quadre estableix les quanties anuals en euros que han de superar-se en funció de la situació del contribuent i del nombre de fills i altres descendents que tingui. Per exemple, per a un contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment amb dos o més fills o descendents al seu càrrec, la quantia anual que ha de superar-se és de 18.694 euros.

Accediu al text complert del Real Decret: 

+ Real Decreto 142/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de retenciones e ingresos a cuenta (BOE núm. 33,  de 7 de febrer de 2024)

 

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H