ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Qui pot sol·lictar assistència jurídica gratuïta?

Poden sol·licitar el reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta les persones físiques després d'haver presentat el model d'imprès normalitzat. A la sol·licitud, s'hi ha d'annexar diversa documentació per acreditar la insuficiència de recursos per litigar. També el poden sol·licitar les persones jurídiques que determina la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta (associacions d'utilitat pública i fundacions inscrites en el corresponent registre administratiu).

Per tal d'accedir al dret, les persones físiques han d'acreditar uns ingressos anuals de la unitat familiar inferior al doble de l'IPREM (Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples) i, excepcionalment, també hi poden accedir en cas de no superar el quàdruple de l'IPREM.

IPREM per l'any 2011

La Ley 39/2010, de 22 de desembre , per Pressupostos Generals de l'Estat pel 2011 (BOE núm. 311, de 23-12-2010) ha fixat les quanties corresponents a l'IPREM, no modificant la xifra de l'any 2010. De conformitat amb allò que establert en l'article 2.2 del Real Decret-llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per l'increment de la seva quantia, l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) tindrà, durant l'any 2011, les següents quanties (aplicables a partir de 1-1-2011):

Import diari IPREM: 17,75 euros
Importa mensual IPREM: 532,21 euros
Import anual IPREM: 7.455,14 euros 

L'import de l'IPREM per a l'any 2011 és el següent:
 

IPREM Doble IPREM Triple IPREM Quàdruple IMPRE
Import mensual 523,51€ 1.065,02€* 1.597,53€ 2.130,04€
Import anual 7.455,14€ 14.910,28€* 22.365,42€ 29.820,56€

* De conformitat amb els criteris de la CAJG el doble de l'IPREM s'arrodoneix a 1070 euros bruts anuals. L'import anual seria l'equivalent a 14.980 euros. Així mateix , i a causa de les seves especials circumstàncies, en els casos de família amb fills menors o de violència domèstica sobre la dona es considera que, en general, s'ha de reconèixer el dret si els ingressos no superen els 1.200 euros mensuals o 16.800 anuals.

Òrgan competent

Les comissions d’assistència jurídica gratuïta tenen un àmbit provincial i depenen del Departament de Justícia de la Generalitat,  d’acord amb les prescripcions de la normativa d'assistència jurídica gratuïta. A Catalunya funcionen 5 comissions amb seu a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa. Es componen de 5 membres, en representació del Ministeri Fiscal, els col·legis d’advocats i de procuradors i l’Administració de la Generalitat. Així mateix, compten amb un equip de suport administratiu, format per llicenciats en dret i personal auxiliar, adscrit al Departament de Justícia.

Les comissions poden reconèixer el dret a l’assistència jurídica gratuïta, revocar-lo o denegar-lo. Entre altres funcions, poden també requerir qualsevol Administració que confirmi les dades que consten en una sol·licitud. Així mateix, traslladen a l’òrgan judicial corresponent els escrits d’impugnació de les resolucions definitives adoptades per les comissions.

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H