ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Qui pot sol·lictar assistència jurídica gratuïta?

Poden sol·licitar el reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta les persones físiques després d'haver presentat el model d'imprès normalitzat. A la sol·licitud, s'hi ha d'annexar diversa documentació per acreditar la insuficiència de recursos per litigar. També el poden sol·licitar les persones jurídiques que determina la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta (associacions d'utilitat pública i fundacions inscrites en el corresponent registre administratiu).

Per tal d'accedir al dret, les persones físiques han d'acreditar uns ingressos anuals de la unitat familiar inferior al doble de l'IPREM (Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples) i, excepcionalment, també hi poden accedir en cas de no superar el quàdruple de l'IPREM.

IPREM per l'any 2021

En el BOE del 31 de desembre de 20202, es va aprovar la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, on s'han modificat les quanties de l'IPREM. + Accedeix al text complert de la Llei

La disposició que contempla la modificació:

En la disposició addicional centèsima vintena primera. Determinació de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) per a 2021. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 2.2 del Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l'increment de la seva quantia, l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) tindrà les següents quanties durant 2021:

a) EL IPREM diari, 18,83 euros.
b) El IPREM mensual, 564,90 euros.
c) El IPREM anual, 6.778,80 euros.
d) En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència al IPREM en aplicació del que s'estableix en el Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, la quantia anual del IPREM serà de 7.908,60 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, tret que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 euros.

Òrgan competent

Les comissions d’assistència jurídica gratuïta tenen un àmbit provincial i depenen del Departament de Justícia de la Generalitat,  d’acord amb les prescripcions de la normativa d'assistència jurídica gratuïta. A Catalunya funcionen 5 comissions amb seu a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa. Es componen de 5 membres, en representació del Ministeri Fiscal, els col·legis d’advocats i de procuradors i l’Administració de la Generalitat. Així mateix, compten amb un equip de suport administratiu, format per llicenciats en dret i personal auxiliar, adscrit al Departament de Justícia.

Les comissions poden reconèixer el dret a l’assistència jurídica gratuïta, revocar-lo o denegar-lo. Entre altres funcions, poden també requerir qualsevol Administració que confirmi les dades que consten en una sol·licitud. Així mateix, traslladen a l’òrgan judicial corresponent els escrits d’impugnació de les resolucions definitives adoptades per les comissions.

+ Documentació necessària

+ On estem i horari

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H