ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Convocatòria per a proveir 1 plaça al servei d'assessorament d'intermediació en habitatge a Bigues Riells

 

Convocatòria de concurs de mèrits i capacitats per a proveir 1 plaça al servei d'assessorament d'intermediació en habitatge a Bigues Riells (OFIMEH).

 

 

Es convoca el procés selectiu per a proveir una plaça de lletrat o lletrada pel Servei d'Assessorament d'Intermediació Hipotecaria a Bigues i Riells, des del dia 1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2023.

La plaça queda condicionada a l'aprovació de la subvenció de l'entitat pública atorgant",

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

1. Ésser lletrat/da del torn d'ofici amb una antiguitat mínima de tres anys, i en un mínim de dues àrees, essent una civil.
2. Tenir despatx obert a l'àmbit territorial del Col·legi.
3. No estar inscrit/a en altre Servei d'Intermediació en Deute de l'Habitatge/ Orientació Jurídica
4. Estar al corrent de les càrregues col·legials i no tenir expedients disciplinaris oberts.
5. Acreditar disposar de pòlissa de responsabilitat civil, amb un capital assegurat mínim equivalent al que en cada moment inclogui les condicions bàsiques de la pòlissa oferta pel Col·legi (Cal aportar darrer rebut, i acreditar condicions en cas de no tenir la pòlissa del Col·legi).
6. Acreditar estar donat/da d'alta a la Seguretat Social en el règim especial de treball autònom (RETA) o com a treballador/a autònom/a donat/da d'alta a la Mutua de Previsió Social ( Cal aportar darrer rebut).
7. Presentar les instàncies fins a les 19:00 hores del dia 16 de novembre de 2022 per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
8. El dia 21 de novembre de 2022 a les 16:00 hores a la seu del Col·legi de Granollers a carrer Llevant, 2 de Granollers tindrà lloc una prova escrita i, en finalitzar, opcionalment, una entrevista personal amb la Diputada del Torn d'Ofici.
9. Els candidats/tes escollits seran informats personalment.
10. Addicionalment es valoraran aquelles sol·licituds que no hagin prestat el servei amb anterioritat.

FUNCIONS

L'objecte d'aquest servei és l'Assessorament i d'Intermediació en Habitatge, adreçat a persones, famílies o unitats de convivència empadronades a Bigues i Riells i propietaris/àries de l' habitatge habitual a Bigues i Riells consistent en:

  • Assessorar davant un nou contracte, sigui d'hipoteca o de lloguer, de l'habitatge principal per informar envers la idoneïtat de les seves clàusules.
  • Assessorar i mediar per les persones o famílies amb dificultats que es trobin en processos d'execució hipotecària o demanda judicial per manca de pagament del lloguer amb l'objectiu d'evitar els llançaments i trobar solucions efectives que permetin el manteniment de l'habitatge.
  • Mitjançar entre les famílies i els propietaris, en cas de lloguers, o les entitats financeres en cas d'hipoteques.
  • Assessorar i mediar envers a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica de les llars.

El lletrat/lletrada elaborarà una Memòria Justificativa de l'Activitat portada a terme en relació al servei prestat, en un termini com a màxim de 2 mesos, comptadors des de la finalització Servei.

HORARIS:

Els dies i horaris per efectuar aquest servei estan per determinar, no obstant això, el servei de lletrat/da serà de 6 hores mensuals, en franja de matins/tardes , a prestar des del 1 de gener de 2023 fins el 31 de desembre de 2023 (excepte mes d'agost). El número d'hores previst pel període corresponent a l'exercici 2023 és de 66 hores.

CONDICIONS ECONÒMIQUES:

El preu hora de prestació de servei és de 35€ bruts (al qual se li haurà d'aplicar el impostos vigents d'IRPF e IVA).

Cada final de TRIMESTRE el lletrat/lletrada presentarà CERTIFICACIÓ corresponent a les hores prestades de servei ICAVOR.

El Col·legi liquida els imports corresponents al lletrat/lletrada un cop aquests son abonats per l'Ajuntament.

COMISSIO DEL TORN D'OFICI
Dolors Salazar

 

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H