ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Convocatòria de 1 plaça per cobrir el servei d'intermediació en deutes de l'habitatge a l'Ajuntament de Mollet.

 

Comunicació per a la convocatòria de 1 plaça per cobrir el servei d'intermediació en deutes de l'habitatge (SIDH) a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

 

 

Convocatòria extraordinària per cobrir 1 plaça per atendre el Servei d'Intermediació en Deutes de l' Habitatge (SIDH) a l'Ajuntament de Mollet de Vallés, en el període comprès entre els mesos de març a desembre 2023.

La plaça queda condicionada a l'aprovació de la subvenció de l'entitat pública atorgant.

La persona seleccionada haurà d'assistir a un curs de preparació per la gestió del Servei.

REQUISITS:

1. Ésser lletrat/da del torn d'ofici amb una antiguitat mínima de tres anys, i en un mínim de dues àrees, essent una civil.

2. Tenir despatx obert a l'àmbit territorial del Col·legi.

3. No estar inscrit en altre Servei d'Intermediació Deute Habitatge.

4. Estar al corrent de les càrregues col·legials i no tenir expedients disciplinaris oberts.

5. Acreditar disposar de pòlissa de responsabilitat civil (RC), amb un capital assegurat mínim equivalent al que en cada moment inclogui les condicions bàsiques de la pòlissa oferta pel Col·legi (Cal aportar darrer rebut, i acreditar condicions en cas de no tenir la pòlissa del Col·legi).

6. Acreditar estar donat d'alta a la Seguretat Social en el règim especial de treball autònom (RETA) o com a treballador/a autònom/a donat/da d'alta a la Mutua de Previsió Social (Aportar darrer rebut).

7. Acreditar experiència en l'àmbit de l'assistència jurídica gratuïta i en matèria d'habitatge.

8. Els lletrats i les lletrades seleccionades hauran d'assistir a les formacions relacionades amb els objectius del servei que siguin organitzades tant per Ofideute, com per la Diputació de Barcelona, o conjuntament. El temps d'assistència a aquestes formacions, podrà ser compensat amb l'equivalent en hores tant de gestió com d'atenció al SIDH, sempre i quan l'advocat/da comuniqui prèviament a la persona referent del SAC quin o quins dies no assistirà al servei, perquè ho compensa amb hores de formació.

9. Els lletrats i les lletrades seleccionades hauran d'atendre i actuar en la llengua que esculli el ciutadà que accedeixi al SIDH, d'entre les dues llengües oficials a Catalunya.

10. Presentar les instàncies fins a les 15:00 hores del dia 17 de febrer de 2023 amb indicació de la voluntat de concórrer a la plaça esmentada i amb la documentació justificativa dels requisits anteriors per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

11. El dia 21 de febrer a les 16:00 hores a la seu del Col·legi de Granollers a carrer Llevant 2 de Granollers tindrà lloc una prova escrita i, en finalitzar, una entrevista personal amb la Diputada encarregada del Torn d'Ofici

12. Els candidat/ta escollit seran informat personalment.

13. En funció de les necessitats del servei i seguint indicacions de la Diputació, potser que les hores assignades puguin variar a l'alça o a la baixa, segons s'estimi convenient.

FUNCIONS:

Aquest Servei s'adreça a les persones que no poden fer front al pagament de la hipoteca o arrendaments i que preveuen que no ho podran fer.
El lletrat ha d'informar, assessorar i mitjançar amb les entitats financeres pel manteniment de l'habitatge per part de la persona propietària i el seu nucli familiar.

HORARI:

Dilluns de 8:00h a 14:00h
Dimecres de 15:00h a 18:00h i Divendres de 9:00h a 13:00h

CONDICIONS ECONÒMIQUES:

El preu hora de prestació de servei és 37,5€ bruts.
Cada final de trimestre el lletrat realitzarà Certificat i Memòria Justificativa, segons model vigent, corresponent a les hores prestades de servei a ICAVOR, una vegada DIBA ens aboni l'import es liquidarà la factura al lletrat.
El lletrat/lletrada elaborarà una Memòria Justificativa de l'Activitat FINAL i una Memòria Econòmica en un termini com a màxim d'un mes, comptador des de la finalització Servei.

COMISSIO DEL TORN D'OFICI
Sra. Dolors Salazar

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H