ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Convocatòria per proveir 1 plaça al servei d’assessorament legal a l’ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

 

Convocatòria de concurs de mèrits i capacitats per proveir 1 plaça al servei d'assessorament legal i serveis socials a l'ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. 

 

La Junta de Govern, amb data 30 d'octubre de 2020 ha resolt:

Convocar el procés selectiu per a proveir una plaça de lletrat o lletrada pel Servei d'Assessorament Legal i Serveis Socials a l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, de la data de provisió fins el 31 de desembre de 2021.

La plaça queda condicionada a l'aprovació de la subvenció de l'entitat pública atorgant.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

1. Ésser lletrat/da del torn d'ofici amb una antiguitat mínima de tres anys, i en un mínim de dues àrees, essent una civil.
2. Tenir despatx obert a l'àmbit territorial del Col·legi.
3. No estar inscrit/a en altre Servei d'Intermediació en Deute de l'Habitatge/ Orientació Jurídica
4. Estar al corrent de les càrregues col·legials i no tenir expedients disciplinaris oberts.
5. Acreditar disposar de pòlissa de responsabilitat civil. (Cal aportar darrer rebut)
6. Acreditar estar donat/da d'alta a la Seguretat Social en el règim especial de treball autònom (RETA) o com a treballador/a autònom/a donat/da d'alta a la Mutua de Previsió Social ( Cal aportar darrer rebut)
7. Presentar les instàncies fins a les 14:00 hores del dia 6 de novembre de 2020 per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
8. El dia 9 de novembre de 2020 a les 13:00 hores a la seu del Col·legi de Granollers a carrer Llevant, 2 de Granollers tindrà lloc una prova escrita i, en finalitzar, opcionalment, una entrevista personal amb la Diputada del Torn d'Ofici.
9. Els candidats/tes escollits seran informats personalment.
10. Addicionalment es valoraran aquelles sol·licituds que no hagin prestat el servei amb anterioritat.

FUNCIONS

Les funcions com a lletrat/da al Servei d'Assessorament Legal i Serveis Socials és oferir assessorament, suport i orientació jurídics als ciutadans en diferents àrees d'interès (laboral i seguretat social, violència de gènere, assetjament sexual, matrimonial, custòdia de fills, estrangeria, etc.)

HORARIS

Els dies i horaris per efectuar aquest servei estan per determinar, no obstant això, el servei de lletrat/da serà de un dia quinzenalment a raó de 2 hores de consulta diàries i 2 de gestió. Les hores proposades poden conformar una borsa d'hores que l'Ajuntament podrà distribuir per necessitats del servei prèvia sol·licitud al Col·legi i acord amb el lletrat o lletrada que dugui a terme el servei, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils.

El lletrat/da elaborarà una memòria de les activitats portades a terme en relació al present Servei en un termini de dos mesos, comptadors des de la finalització de la vigència d'aquest Servei.

Realitzada la selecció està prevista una primera reunió de formació o presentació del Servei amb l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. L'inici del servei està previst per al dia 10 de novembre.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

El preu hora de prestació de servei és de 35€ bruts. El número d'hores previst pel període corresponent a 2020/2021 és de 52 hores. El Col·legi liquida els imports corresponents al lletrat/lletrada un cop aquests son abonats per l'Ajuntament.

COMISSIO DEL TORN D'OFICI
Dolors Salazar

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H