ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Convocatòria de 5 places per cobrir el servei POJM de l'Ajuntament de Sant Celoni, les Franqueses, la Llagosta, la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana

 

Comunicació de la comissió del torn d'ofici per a la convocatòria de 5 places per cobrir el servei POJM de l'ajuntament de Sant Celoni, les Franqueses, la Llagosta, la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana.

 

 

La Junta de Govern, amb data 8 d'octubre de 2021, ha resolt:

Es convoca el procés selectiu per a proveir cinc places per atendre el Servei d'Orientació Jurídica (POJM): una a Sant Celoni, una de Les Franqueses del Vallès, una a La Llagosta, una a La Garriga i una a Santa Eulàlia de Ronçana, en el període comprès entre els mesos de Gener 2022 a Desembre de l'any 2023 (Bi-anual).

La designació per atendre el Servei comporta l'obligatorietat de formar part de la Comissió del torn d'Ofici del Col·legi, assistir a les seves reunions i participar-hi.

La plaça queda condicionada a l'aprovació de la subvenció de l'entitat pública atorgant.

REQUISITS:

  1.  Ésser lletrat/da del torn d'ofici amb una antiguitat mínima de tres anys, i en un mínim de dues àrees.
  2.  Tenir despatx obert a l'àmbit territorial del Col·legi.
  3. Estar al corrent de les càrregues col·legials i no tenir expedients disciplinaris oberts.
  4. Acreditar disposar de pòlissa de RC. (Aportar darrer rebut)
  5. Acreditar estar donat d'alta a la Seguretat Social en el règim especial de treball autònom (RETA) o com a treballador/a autònom/a donat/da d'alta a la Mutua de Previsió Social ( Aportar darrer rebut)
  6. Els lletrats i les lletrades seleccionades hauran d'atendre i actuar en la llengua que esculli el ciutadà que accedeixi al POJM, d'entre les dues llengües oficials a Catalunya.
  7. Presentar les instàncies fins a les 14:00 hores del dia 9 de novembre del 2021 amb indicació voluntat de concórrer plaça esmentada i amb la documentació justificativa dels requisits anteriors per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  8. El dia 11 de novembre del 2021 a les 16:00 hores a la seu del Col·legi de Granollers a carrer Llevant 2 de Granollers tindrà lloc una prova escrita i, en finalitzar, una entrevista personal amb el Diputat encarregat del Torn d'Ofici 8. Els candidats/tes escollits seran informats personalment
  9. En funció de les necessitats del servei i seguint indicacions de la Diputació, potser que les hores assignades puguin variar a l'alça o a la baixa, segons s'estimi convenient.

FUNCIONS

Les funcions com a lletrat al punt d'orientació jurídica municipal és oferir un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu als aspectes jurídics de problemàtiques que s'han incrementat per l'actual situació de crisi econòmica, i informar de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació a altres sistemes alternatius de resolució de conflictes.

HORARIS:

Sant Celoni: Divendres de 10:00 a 13:00 h
Les Franqueses: Dimecres de 10:00 a 12:00 h
La Llagosta: Dimecres de 16:00 a 20:00 h
La Garriga: Divendres, de 10:00 a 12:00 h
Santa Eulàlia de Ronçana: Dimarts de 9:30 a 11:30 h

CONDICIONS ECONÒMIQUES:

El preu hora de prestació de servei és 32.44€ bruts.

Cada final de quadrimestre el lletrat realitzarà Certificat i Memòria Justificativa, segons model vigent, corresponent a les hores prestades de servei a ICAVOR, una vegada DIBA ens aboni l'import es liquidarà la factura al lletrat.

El lletrat/lletrada elaborarà una Memòria Justificativa de l'Activitat i una Memòria Econòmica, en un termini com a màxim de 3 mesos, comptadors des de la finalització Servei.

COMISSIO DEL TORN D'OFICI
Sra. Dolors Salazar

 
logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H