ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Convocatòria per una plaça al Servei d'Assessorament Legal i Serveis Socials a l'Ajuntament de Sant Fost.

 

Convocatòria de concurs de mèrits i capacitats per proveir 1 plaça al servei d'assessorament legal i serveis socials a l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. 

La Junta de Govern, amb data 8 d'octubre de 2021, ha resolt:

Convocar el procés selectiu per a proveir una plaça de lletrat o lletrada pel Servei d'Assessorament Legal i Serveis Socials a l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, de l'1 de Gener fins el 31 de Desembre de 2022.

La plaça queda condicionada a l'aprovació de la subvenció de l'entitat pública atorgant.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

1. Ésser lletrat/da del torn d'ofici amb una antiguitat mínima de tres anys, i en un mínim de dues àrees, essent una civil.
2. Tenir despatx obert a l'àmbit territorial del Col·legi.
3. No estar inscrit/a en altre Servei d'Intermediació en Deute de l'Habitatge.
4. Estar al corrent de les càrregues col·legials i no tenir expedients disciplinaris oberts.
5. Acreditar disposar de pòlissa de RC. (Aportar darrer rebut)
6. Acreditar estar donat/da d'alta a la Seguretat Social en el règim especial de treball autònom (RETA) o com a treballador/a autònom/a donat/da d'alta a la Mutua de Previsió Social ( Aportar darrer rebut)
7. Presentar les instàncies fins a les 14:00 hores del dia 9 de novembre de 2021 amb indicació voluntat de concórrer plaça esmentada i amb la documentació justificativa dels requisits anteriors per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
8. El dia 11 de novembre de 2021 a les 16:00 hores a la seu del Col·legi de Granollers a carrer Llevant 2 de Granollers tindrà lloc una prova escrita i, en finalitzar, una entrevista personal amb el Diputat encarregat del Torn d'Ofici.
9. Els candidats/tes escollits seran informats personalment.
10. Addicionalment es valoraran aquelles sol·licituds que no hagin prestat el servei amb anterioritat.

FUNCIONS

Les funcions com a lletrat/da al Servei d'Assessorament Legal i Serveis Socials és oferir assessorament, suport i orientació jurídics als ciutadans en diferents àrees d'interès (laboral i seguretat social, violència de gènere, assetjament sexual, matrimonial, custòdia de fills, estrangeria, etc.)

HORARIS:

Els dies i horaris per efectuar aquest servei estan per determinar, no obstant això, el servei de lletrat/da serà de un dia quinzenalment a raó de 2 hores de consulta diàries i 2 hores de gestió.

Les hores proposades poden conformar una borsa d'hores que l'Ajuntament podrà distribuir per necessitats del servei prèvia sol·licitud al Col·legi i d'acord amb el lletrat que dugui a terme, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils.

El lletrat/da elaborarà una Memòria de les Activitats portades a terme en relació al present Servei , com a màxim, en un termini de dos mesos, comptadors des de la finalització de la vigència d'aquest Servei.

Tanmateix és possible que s'hagi de fer una reunió de formació o presentació del Servei.

CONDICIONS ECONÒMIQUES:

El preu hora de prestació de servei és de 35€ bruts (retenció 15% IRPF- exempció IVA)

Cada final de Trimestre el lletrat/da realitzarà Certificat corresponent a les hores prestades de servei ICAVOR.

El Col·legi liquida els imports corresponents al lletrat/lletrada un cop aquests són abonats per l'Ajuntament.

COMISSIO DEL TORN D'OFICI
Sra. Dolors Salazar

 

 
logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H