ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Convocatòria per a proveir 1 plaça al servei d'assessorament legal i serveis socials a l'Ajuntament de Granollers

 

Convocatòria de concurs de mèrits i capacitats per a proveir 1 plaça al servei d'assessorament legal i serveis socials a l'ajuntament de Granollers.

 

 

La Junta de Govern, amb data 19 d'octubre de 2022, ha resolt:

Convocar el procés selectiu per a proveir una plaça de lletrat o lletrada pel Servei d'Assessorament Legal i Serveis Socials a l'Ajuntament de Granollers, des del dia 1 de Gener de 2023 fins al 31 de Desembre de 2023.

La plaça queda condicionada a l'aprovació de la subvenció de l'entitat pública atorgant.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

1. Ésser lletrat/da del torn d'ofici amb una antiguitat mínima de tres anys, i en un mínim de dues àrees, essent una civil.
2. Tenir despatx obert a l'àmbit territorial del Col·legi.
3. No estar inscrit/a en altre Servei d'Intermediació en Deute de l'Habitatge.
4. Estar al corrent de les càrregues col·legials i no tenir expedients disciplinaris oberts.
5. Acreditar disposar de pòlissa de responsabilitat civil, amb un capital assegurat mínim equivalent al que en cada moment inclogui les condicions bàsiques de la pòlissa oferta pel Col·legi (Cal aportar darrer rebut, i acreditar condicions en cas de no tenir la pòlissa del Col·legi).
6. Acreditar estar donat/da d'alta a la Seguretat Social en el règim especial de treball autònom (RETA) o com a treballador/a autònom/a donat/da d'alta a la Mutua de Previsió Social ( Aportar darrer rebut).
7. Presentar les instàncies fins a les 19:00 hores del 16 de novembre de 2022 amb indicació en la voluntat de concórrer a la plaça esmentada i amb la documentació justificativa dels requisits anteriors per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
8. El dia 21 de novembre de 2022 a les 16:00 hores a la seu del Col·legi de Granollers a carrer Llevant 2 de Granollers tindrà lloc una prova escrita i, en finalitzar, una entrevista personal amb la Diputada encarregada del Torn d'Ofici.
9. Els candidats/tes escollits seran informats personalment.
10. Addicionalment es valoraran aquelles sol·licituds que no hagin prestat el servei amb anterioritat.

FUNCIONS

Les funcions com a lletrat/da al Servei d'Assessorament Legal i Serveis Socials és oferir assessorament, suport i orientació jurídics als ciutadans en diferents àrees d'interès (laboral i seguretat social, violència de gènere, assetjament sexual, matrimonial, custòdia de fills, estrangeria, etc.).

El lletrat/da designat/da en aquest punt haurà de redactar una memòria de les activitats portades a terme (Memòria Justificativa de l'Activitat), que juntament amb una Memòria econòmica, el Col·legi d'Advocats presentarà davant l'Ajuntament de Granollers en un termini de 3 mesos comptadors des de la finalització de la vigència d'aquest servei.
Tanmateix, és possible que s'hagi de fer una reunió de formació o presentació del servei.

HORARIS

Els dies i horaris per efectuar aquest servei estan per determinar, no obstant això, el servei de lletrat/da serà de 2h/1 dia setmana, en la franja horària, en principi, de tardes.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

El preu hora de prestació de servei és de 32€ bruts. (Al qual se li haurà d'aplicar el impostos vigents d'IRPF e IVA).

Cada final de Trimestre el lletrat/da realitzarà Certificat corresponent a les hores prestades de servei ICAVOR.

El pagament total es realitzarà un cop finalitzat el mateix a final d'any segons allò establert a l'atorgament de la subvenció.

COMISSIO DEL TORN D'OFICI
Sra. Dolors Salazar

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H