ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Convocatòria per a proveir 1 plaça al servei d'assessorament jurídic a la dona i a persones LGTBI a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès

 

Convocatòria de concurs de mèrits i capacitats per a proveir 1 plaça al servei d'assessorament jurídic a la dona i a persones LGTBI a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a l'any 2023.

 

 

Es convoca el procés selectiu per a proveir una plaça de lletrat o lletrada pel SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC A LA DONA I A PERSONES LGTBI A L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, des del dia 1 de Gener de 2023 fins al 31 de Desembre de 2023.

La plaça queda condicionada a l'aprovació de la subvenció de l'entitat pública atorgant.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

1. Ésser lletrat/da del torn d'ofici, adscrit/a a les llistes de l'Icavor, amb una antiguitat mínima de tres anys, i en un mínim de dues àrees, essent una d'elles Assistència a la Víctima de Violència Domèstica.
2. Tenir despatx obert a l'àmbit territorial del Col·legi.
3. No estar prestant serveis en altre Servei d'Assessorament derivat de l'ICAVOR.
4. Estar al corrent de les càrregues col·legials i no tenir expedients disciplinaris oberts.
5. Acreditar disposar de pòlissa de responsabilitat civil, amb un capital assegurat mínim equivalent al que en cada moment inclogui les condicions bàsiques de la pòlissa oferta pel Col·legi (Cal aportar darrer rebut, i acreditar condicions en cas de no tenir la pòlissa del Col·legi).
6. Acreditar estar donat/da d'alta a la Seguretat Social en el règim especial de treball autònom (RETA) com a treballador/a autònom/a donat/da d'alta a la Mutua de Previsió Social ( Aportar darrer rebut)
7. Acreditar preparació i experiència específica en les matèries relacionades amb el contingut de l'objecte del conveni.
8. Presentar les instàncies fins a les 19:00 hores del dia 16 de novembre de 2022 amb indicació en voluntat de concórrer a la plaça esmentada i amb la documentació justificativa dels requisits anteriors per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
9. El dia 21 de novembre de 2022 a les 16:00 hores a la seu del Col·legi de Granollers a carrer Llevant 2 de Granollers tindrà lloc una prova escrita i, en finalitzar, una entrevista personal amb el Diputat encarregat del Torn d'Ofici.
10. El candidat o la candidata escollit serà informat personalment.
11. Addicionalment es valorarà experiència en la prestació de serveis similars o cursos d'especialització en matèries relacionades amb el contingut objecte del conveni.

FUNCIONS

Les funcions com a lletrat/da al Servei d'Assessorament Jurídic a la dona i a persones LGTBI seran orientar i assessorar jurídicament en tots els aspectes legals, des de qüestions civils a qüestions penals. Aquest servei pretén donar resposta a la diversitat de demandes i necessitats de les dones i col·lectiu LGTBI del territori i contribuir a la sensibilització i detecció de situacions de discriminació per raó de sexe i de violència masclista.

El/la lletrat/da adscrit a aquest servei no podrà atendre de forma privada la defensa dels interessos de les persones usuàries ateses en el servei d'assessorament jurídic.

El lletrat/da elaborarà una Memòria de les Activitats portades a terme en relació al present servei , com a màxim, en un termini de 2 mesos comptadors des de la finalització de la vigència d'aquest servei.

Tanmateix és possible que s'hagi de fer una reunió de formació o presentació del servei.

HORARIS:

El servei es realitzarà en horari de matí o tarda, a concretar amb la persona lletrada. El calendari de servei s'ajustarà al nombre d'hores previstes mensualment, que són 8 hores/mes, salvant dies festius i el mes d'agost, segons un servei a realitzar un dia quinzenalment a raó de 2 hores de consulta diàries i 2 de gestió.

Les hores proposades poden conformar una borsa d'hores que l'Ajuntament podrà distribuir per necessitats del servei, prèvia sol·licitud al Col·legi i d'acord amb el lletrat que el dugui a terme, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils.

CONDICIONS ECONÒMIQUES:

El preu hora de prestació de servei és de 35€ bruts (als quals s'hauran d'aplicar el impostos vigents d'IRPF e IVA)

Cada final de trimestre el lletrat/da realitzarà Certificat corresponent a les hores prestades de servei ICAVOR.
El Col·legi liquida els imports corresponents al lletrat/lletrada un cop aquests són abonats per
l'Ajuntament.

COMISSIO DE VIOLENCIA DE GÈNERE
Sra. Silvia Catot Santiago

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H