ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Convocatòria per proveir 1 plaça al servei d'assessorament jurídic a la dona i a persones LGTBI a l'ajuntament de les Franqueses per a l'any 2022.

 

Nova convocatòria de concurs de mèrits i capacitats per proveir 1 plaça al servei d'assessorament jurídic a la dona i a persones LGTBI a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a l'any 2022.

 

 

Es convoca el procés selectiu per a proveir una plaça de lletrat o lletrada pel SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC A LA DONA I A PERSONES LGTBI A L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, de l'1 de Gener fins el 31 de Desembre de 2022.

La plaça queda condicionada a l'aprovació de la subvenció de l'entitat pública atorgant.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
1. Ésser lletrat/da del torn d'ofici, adscrit/a a les llistes de l'Icavor, amb una antiguitat mínima de tres anys, i en un mínim de dues àrees, essent una d'elles Assistència a la Víctima de Violència Domèstica.
2. Tenir despatx obert a l'àmbit territorial del Col·legi.
3. No estar prestant serveis en altre Servei d'Assessorament derivat de l'ICAVOR.
4. Estar al corrent de les càrregues col·legials i no tenir expedients disciplinaris oberts.
5. Acreditar disposar de pòlissa de RC. (Aportar darrer rebut)
6. Acreditar estar donat/da d'alta a la Seguretat Social en el règim especial de treball autònom (RETA) o com a treballador/a autònom/a donat/da d'alta a la Mutua de Previsió Social ( Aportar darrer rebut)
7. Acreditar preparació i experiència específica en les matèries relacionades amb el contingut de l'objecte del conveni.
8. Presentar les instàncies fins a les 14:00 hores del dia 30 de desembre de 2021 amb indicació voluntat de concórrer plaça esmentada i amb la documentació justificativa dels requisits anteriors per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
9. El dia 11 de gener de 2022 a les 16:00 hores a la seu del Col·legi de Granollers a carrer Llevant 2 de Granollers tindrà lloc una prova escrita i, en finalitzar, una entrevista personal amb el Diputat encarregat del Torn d'Ofici.
10. El candidat o la candidata escollit serà informat personalment.
11. Addicionalment es valorarà experiència en la prestació de serveis similars o cursos d'especialització en matèries relacionades amb el contingut objecte del conveni.

FUNCIONS
Les funcions com a lletrat/da al Servei d'Assessorament Legal i Serveis Socials seran orientar i assessorar jurídicament les dones i a les persones del col·lectiu LGTBI en tots els aspectes legals, des de qüestions civils a qüestions penals. Aquest servei pretén donar resposta a la diversitat de demandes i necessitats de les dones i col·lectiu LGTBI del territori i contribuir a la sensibilització i detecció de situacions de discriminació per raó de sexe i de violència masclista.

HORARIS:
El servei es realitzarà en horari de matí o tarda, a concretar amb la persona lletrada. El calendari de servei s'ajustarà al nombre d'hores previstes mensualment, que són 8 hores/mes, salvant dies festius i el mes d'agost, segons un servei a realitzar un dia quinzenalment a raó de 2 hores de consulta diàries i 2 de gestió.

Les hores proposades poden conformar una borsa d'hores que l'Ajuntament podrà distribuir per necessitats del servei, prèvia sol·licitud al Col·legi i d'acord amb el lletrat que el dugui a terme, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils.

El/la lletrat/da adscrit a aquest servei no podrà atendre de forma privada la defensa dels interessos de les persones usuàries ateses en el servei d'assessorament jurídic.
El lletrat/da elaborarà una Memòria de les Activitats portades a terme en relació al present Servei , com a màxim, en un termini de dos mesos, comptadors des de la finalització de la vigència d'aquest Servei.

Tanmateix és possible que s'hagi de fer una reunió de formació o presentació del Servei.

CONDICIONS ECONÒMIQUES:
El preu hora de prestació de servei és de 35€ bruts (retenció 15% IRPF- exempció IVA)
Cada final de trimestre el lletrat/da realitzarà Certificat corresponent a les hores prestades de servei ICAVOR.
El Col·legi liquida els imports corresponents al lletrat/lletrada un cop aquests són abonats per l'Ajuntament.

COMISSIO DE VIOLENCIA DE GÈNERE
Sra. Silvia Catot Santiago

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H