ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

El 31 de març d'enguany entra en vigor la Llei 20/2014, de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya

El 31 de març d'enguany entra en vigor la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Us informem que en data 31 de desembre de 2014 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat número 6.780, la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum, que entrarà en vigor als tres mesos de la seva publicació, és a dir, el 31 de març d'enguany (excepte els articules 3 i 17, que regulen la pobresa energètica, i la disposició addicional primera, que varen entrar en vigor al dia següent a l'esmentada publicació).

A més de preveure la mediació prèvia a la interposició d'una demanda d'execució hipotecària d'habitatge habitual, destaquen tres novetats:

1r.- L'article 2 inclou un apartat 2n a l'article 111 de la Llei 22/10, del Codi de consum de Cataluña (CCC), en el sentit d'ampliar subjectivament, en els seus apartats a) i b), el concepte de consumidor a les persones físiques empresàries que estiguin compreses dins del règim especial de treballadors i les empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continuat, i les que tinguin la consideració de microempreses d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE.

2n.- A través de l'article 7, s'inclou l'article 131.3, en el que a través d'un sistema extrajudicial de resolució de conflictes de consum en matèria de crèdit o préstec hipotecari que afecti a l'habitatge habitual, s'instaura un informe d'avaluació que han d'elaborar els serveis públics de consum, que haurà d'anar acompanyat d'una proposta de viabilitat o liquidació ordenada del deute, que les parts poden assumir com a solució pactada, amb inclusió de la dació en pagament.

3.- I, a través de l'article 13, s'introdueix l'apartat 4 a l'article 251-6, del Codi civil de Catalunya. Concretament, en la lletra b) s'estableixen tres supòsits en els que, si es compleixen els paràmetres de qualsevol d'ells (no son cumulatius), la Llei determina que la clàusula sol és abusiva. El cert és que una part de les escriptures dels préstecs actuals estan per sobre d'aquests paràmetres. El que fa el legislador català és introduir a través de la reforma un nou supòsit a la llista negra, que haurem d'afegir a la contemplada als articles 85 a 90 de la LCGYU. Al respecto, és interessant la lectura de la sentencia de la Sala 1a del Tribunal Suprem de 15 d'abril de 2014 (ROJ STS 2.388/2014), que ens explica en el seu fonament de dret tercer, apartat 3 in fine, la metodologia que ha de seguir-se per analitzar si estem davant d'una clàusula abusiva o no.

Ben atentament,

Ramon Ignasi Palau, Comissió de Comunicació i Comissió de Normalització Lingüística.

Accés al text de la Llei 20/2014 - DOGC [Consultat el 20 de febrer de 2015]

 

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H