ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Preinscripció de l'Escola de Pràctica Jurídica

Informació i full de preinscripció de l'Escola de Pràctica Jurídica de Granollers.

Ful de preinscripció EPJ (doc 354 kb)

 

Normes:

1. Durada del curs i lloc de celebració: El curs s’iniciarà l’11 de novembre de 2013 i finalitzarà el 30 d’octubre de 2014. Les classes s’impartiran a la seu de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Granollers (Rambla Josep Tarradellas nº 5, 1r de Granollers) en un únic horari de dilluns a dijous de 19:00 a 21:00 hores.

2. Sistema: El curs persegueix dotar als alumnes de la tècnica forense necessària per a l’exercici de l’advocacia davant els diversos tribunals i administracions públiques. La seva finalitat és completar la formació del llicenciat en dret, dotant-lo dels coneixements tècnics precisos per l’exercici professional. Les principals matèries objecte d’aquest curs general són les que tracten sobre les qüestions de major interès per el professional que s’inicia en l’exercici de l’advocacia. Les classes són eminentment pràctiques i és convenient que els alumnes assisteixin a les classes amb els principals textos legals de cada matèria.

3. Obtenció del Certificat d’Aptitud Professional (DAP): Els qui desitgin optar al certificat de fi de curs hauran de realitzar els exercicis pràctics que assenyalin els professors durant el curs. Aquests treballs consistiran, fonamentalment, en la redacció d’escrits: demandes, contestacions a la demanda, recursos, dictàmens, etc., el supòsit dels quals els hi serà facilitat pel professor i que cada alumne redactarà consultant tota classe de legislació, jurisprudència, formularis o apunts, com si d’un escrit forense real es tractés.
Els alumnes haurem de fer les pràctiques externes (mínim de dues) y la prova d’avaluació final.

4. Assistència a les classes: Per optar al DAP, els alumnes han d’acreditar , com a mínim, la seva assistència al 80% de les hores lectives. El justificants de les absències que els alumnes aportin tindran que ser validades per la direcció de l’EPJ. L’única forma d’acreditar la assistència és la signatura de la corresponent llista d’assistència, el que es farà cada dia a l’arribada fins les 19:15, i a la sortida des de les 20:45.

5. Diploma: A la finalització del curs, els alumnes que no és presentin a la prova per obtenir el DAP, podran tenir un diploma d’aprofitament lliurat per l’EPJ-

6. Drets econòmics: Els alumnes que causin baixa hauran de notificar la mateixa per escrit, exposant les causes del seu abandonament i la direcció de l’EPJ valorarà la seva devolució íntegrament o parcialment segon correspongui-

7. Preinscripció, inscripció i matrícula. Les persones interessades en el curs de Pràctica Jurídica han de tramitar la preinscripció personalment a la seu de l’EPJ (Rambla Josep Tarradellas nº 5, 1r de Granollers) per mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o fax: 938791438.
Per la inscripció: teniu que portar la documentació següent: fotocòpia del títol, del DNI vigent i una fotografia de mides carnet.
Una vegada feta la inscripció i el pagament corresponent, l’alumne estarà matriculat a l’EPJ de Granollers.

8. Drets d’inscripció. S’inclouen dins del curs el material, fotocòpies, inscripció a conferències, seminaris i assegurança. Respecte els cursos d’especialització homologats pel CICAC per l’accés al torn d’ofici de menors, estrangeria, penitenciari i vido es subvencionarà a cadascun d’aquests el 50% del preu, en una única convocatòria.
Queden excloses les despeses de desplaçaments i la visita als diferents llocs on és realitzin les pràctiques jurídiques.

9. LOPD.- Les dades personals proporcionades per l’alumne com a conseqüència de matrícula seran incorporades i tractades a un fitxer automatitzat titularitat de l’ICAVOR, inscrit al registre general de dades personals depenent de la “Agencia española de protección de datos”, la única finalitat del qual és la de gestionar correctament els serveis propis del departament de formació de la corporació. Les mencionades dades seran tractades conforme a la normativa de protecció de dades personals i no seran utilitzades per altres finalitats.
L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant de l’ICAVOR, mitjançant escrit dirigit al col•legi d’advocats de Granollers, amb domicili al Rambla Josep Tarradellas nº 5, 1r de Granollers, o mitjançant l’adreça del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

10. Preu: El curs té un preu total de 2.900 euros. D’aquesta quantitat es pagarà 725 euros inicials i 725 euros al mes de març, 10 quotes mensuals de 130 euros i una última de 150 euros que es pagaran durant els primers 5 dies del mes per domiciliació bancària o en pagament en efectiu, targeta o per transferència. Un cop realitzada la preinscripció, el pagament de la matrícula (750 euros) s’haurà de realitzar en el termini improrrogable de 8 dies naturals. En cas contrari, la reserva de plaça quedarà anul•lada.
Prèvia sol•licitud i aprovació de la direcció de l’EPJ, es podrà valorar altres formes de pagament.

11. Deures de l’alumne: l’alumne tindrà que notificat totes els canvis que faci durant el curs acadèmic a la Secretaria de l’EPJ per escrit.

En prova de conformitat amb la normativa acadèmica l’alumne signa el present document.
 

 

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H